Berikut Nikah Siri Cirebon Dan Pengertiannya, Tekniknya, Ketentuannya, Hukumnya

Nikah Siri Cirebon

Nikah menurut bahasa yaitu kumpul bersenggama (wat}’u). Tengah menurut arti merupakan satu kesepakatan atau janji yang menghalalkan persetubuhan di antara lelaki dan wanita yang dikatakan oleh kalimat nikah atau yang memberikan makna nikah. Kata zawaj di awalnya pemakaiannya berartikan pasangan, walau demikian makna yang dikatakan dalam al-Qur’an merupakan perkahwinan. Allah swt. buat manusia berpasangpasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan … Read moreBerikut Nikah Siri Cirebon Dan Pengertiannya, Tekniknya, Ketentuannya, Hukumnya